بهزیستی سیمرغ

بهزیستی سیمرغ
آخرین مطالب

اولین جلسه کمیته پیشگیری از وقوع طلاق و عوارض آن با تلاوتی از قرآن مجید شروع و سپس آقای احمدی رئیس بهزیستی شهرستان و دبیر کمیته پیشگیری از طلاق ضمن قدردانی از زحمات تمامی اعضاء عنوان نمودند که یکی ازدغدغه های بارز مقام معظم رهبری بحث آسیب های اجتماعی من جمله طلاق بوده که می بایست همه مسئولین دراین خصوص اقداماتی را ارائه نمایند. ایشان صیانت ازخانواده رامهمترین عامل پیشرفت کاهش آسیب های اجتماعی دانسته واظهارنمودند که می بایست بیشتر به اصل وجودی خانواده که در نظام اسلامی به عنوان کانون اصلی رشد وارتقای ارزش ها می باشد توجه کرد، درادامه باتوجه به افزایش آمار طلاق که مهمترین پیامد آن برروی فرزندان خواهد بود وعواقب شومی نیز بر جامعه من جمله گسترش فحشا ،افسردگی،بزهکاری کودکان ونوجوانان واعتیاد خواهدداشت، خواستارهمدلی وهم افزایی ومسئولیت پذیری همه دستگاهها شده تا در آینده نزدیک شاهد کاهش طلاق در سطح شهرستان باشیم.